ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
η υπηρεσια

Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (Τομέας Εμπορικής Επιχειρηματικότητας)

Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (Τομέας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας) αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

Στρατηγικός σκοπός

Στρατηγικός σκοπός του τομέα Εμπορικής Επιχειρηματικότητας είναι ο σχεδιασμός πολιτικής για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την προστασία των εμπορικών συναλλαγών και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. 

Ο Τομέας περιλαμβάνει τις παρακάτω διευθύνσεις: 

α) Διεύθυνση Εταιρειών.

β) Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας.

Προϊσταμένη:
Ευτυχία Λιανού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
e.lianou@mindev.gov.gr