ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενα

Α. Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς

Β. Υποχρέωση χρήσης τερματικών συσκευών αποδοχής καρτών (POS)

Γ. Θεσμικό Πλαίσιο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

Δ. Πληροφόρηση τιμών - Πινακίδες λιανικής

Ε. Τιμοκατάλογοι Καταστημάτων Εστίασης

ΣΤ. Ανώτατες τιμές προϊόντων σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης

Ζ. Υποβολή Ερωτήσεων

Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στην παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας.