Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2023

Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2023

Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων

Υπηρεσίες

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Εμπορικά Σήματα

Καλάθι Καταναλωτικών Προϊόντων

Δήλωση Λαϊκών Αγορών

Υπηρεσία Μίας Στάσης

Εφαρμογή Καταγγελιών 1520

Δήλωη Παραβάσεων Covid

Πλατφόρμα Διαβούλευσης

.swiper-slide-image{cursor: pointer;} 'use strict'; document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { var filteredImages = document.querySelectorAll('.swiper-slide'); /* Edit the links HERE */ let links = [ 'https://portal.eprocurement.gov.gr/', 'https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm', 'https://www.moh.gov.gr/articles/ethnikh-kentrikh-arxh-promhtheiwn-ygeias-ekapy/', 'https://www.ggde.gr/', 'https://www.eaadhsy.gr/', 'https://www.elsyn.gr/', 'https://www.aepp-procurement.gr/', 'https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm', 'https://esyd.gr/main/', 'https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchContracts.htm?execution=e1s1' ]; let _loope = function _loope(i) { filteredImages[i].addEventListener('click', function () { let linkid = filteredImages[i].getAttribute("data-swiper-slide-index"); location = links[linkid]; }); } for (var i = 0; i < filteredImages.length; i++) { _loope(i); } });

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε για να παρακολουθείτε τα νέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Εγγραφή

Forum

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό μας forum!

Polls

Torem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit
vulputate libero et velit.

Learn More

Ενημέρωση - Συμμετοχή

Forum

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό μας forum!

Διαβουλεύσεις

Μοιραστείτε τις απόψεις σας!