ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή του άρθρου 11 «Δίδακτρα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων» του ν. 3279/2004 «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης.» (Α’ 205), η κοινοποίηση των διδάκτρων που καθορίζονται με απόφαση των αντίστοιχων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και ισχύουν κάθε έτος για την πρώτη τάξη των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, πραγματοποιείται στο πεδίο/πλαίσιο του ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και συγκεκριμένα μέσω της αποστολής αυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση didaktra_idiotikon_sxoleion@mindev.gov.gr, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Περισσότερα Νέα

Share: