ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΥΑ 31619/2017 (ΦΕΚ 969 Β’)

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αφορά σε κανόνες αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο*, θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις. Ο Κώδικας εφαρμόζεται στις συναλλαγές στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών έναντι αμοιβής εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, δηλαδή με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως χωρίς να είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη φυσική παρουσία των δύο μερών (συναλλαγές B2C).

Ο Κώδικας αποτελείται συνολικά από 8 άρθρα, στα οποία συνοψίζονται τα παρακάτω:

  • Στο άρθρο 3 τίθενται οι γενικές αρχές και υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα ελάχιστα στοιχεία ενημέρωσης του καταναλωτή και κανόνες για τη διαφήμιση – προώθηση.
  • Στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για την προστασία ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
  • Στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ασφάλεια συναλλαγών και την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  • Το άρθρο 6 ρυθμίζει το δικαίωμα υπαναχώρησης για τους καταναλωτές.
  • To άρθρο 7 ρυθμίζει την εξασφάλιση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών.
  • Το άρθρο 8 προβλέπει την Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών: τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών με χρήση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ.

 

Επίσης ο Κώδικας δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων σε σημείο το οποίο εύκολα μπορεί να εντοπίσει και να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής.

*Νομικά ή φυσικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα που παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες προς καταναλωτές στην Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό, δραστηριοποιούμενα νομίμως ευθέως ή/και ως μεσάζοντες παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής άμεσης ή έμμεσης με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής του καταναλωτή.