Στο 95,69% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο “Kαλάθι του Νοικοκυριού” οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές 28η εβδομάδα

 

Στο 95,69% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Kαλάθι του Nοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 28η εβδομάδα εφαρμογής του (10/5/202316/52023).

 

Ειδικότερα, από το σύνολο 1206 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα:

 

-στα 59 ποσοστό 4,89%, η τιμή μειώθηκε,

 

-στα 1095, ποσοστό 90,80%, η τιμή παρέμεινε σταθερή

 

-και σε 52, ποσοστό 4,31%, η τιμή αυξήθηκε.

 

 

Αναλυτικά στον πίνακα που επισυνάπτεται το κόστος του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» ανά σούπερ μάρκετ και η μεταβολή του από την 27η στην 28ηεβδομάδα

Περισσότερα Νέα

Share: