ΠΡΑΣΙΝΕΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάρια ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ

Στις 7-2-2023 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα “ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Περισσοτερα »

Στις 6-12-2022 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα “ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ”

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Περισσοτερα »

Στις 1-11-2022 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα “ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Περισσοτερα »

Στις 20-6-2022 η επόμενη επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ με θέμα “ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σας ενημερώνει ότι το επόμενο πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα

Περισσοτερα »

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών για αγαθά και υπηρεσίες) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έναρξη πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Περισσοτερα »

Σεμινάρια από φορείς εκτός ΕΚΔΑΑ

Διαδικτυακά Σεμινάρια

Στο πλαίσιο του έργου CircPro (Smart Circular Procurement), που χρηματοδοτείται από το Interreg Europe, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία και την

Περισσοτερα »

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας”

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας», που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων

Περισσοτερα »

Εκδήλωση για τις κυκλικές αλυσίδες εφοδιασμού: Κυκλικότητα στον ηλιακό φωτοβολταϊκό τομέα

Στις 10 Ιουνίου 2021, και κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2021, το CIRCUSOL διοργανώνει μια συνεδρία για να συζητήσει ανοιχτά περιβαλλοντικές και οικονομικές

Περισσοτερα »

Διεθνής ανοικτή διαβούλευση (OMC) με την αγορά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Στις 25 Ιουνίου 2021 το έργο procuRE διοργανώνει μια διεθνή ανοιχτή διαβούλευση με την αγορά σχετικά με τις προ-εμπορικές συμβάσεις πρωτοποριακών λύσεων για χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών

Περισσοτερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας”

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας», που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων

Περισσοτερα »

Ενημερωτική έκδοση για τις ΠΔΣ της ΕΕ – Τεύχος Δεκεμβρίου 2021 – Συνέντευξη για την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα των ΠΔΣ

Το GPP News Alert της Ευρωπαϊκής Επιτροπή (European Commission, Directorate-General Environment) εκδίδεται κάθε μήνα και παρέχει σύντομα άρθρα, προσεχείς εκδηλώσεις Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, νέες πρωτοβουλίες

Περισσοτερα »

Κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων από το UNEP (2η έκδοση)

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme, UNEP) εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2021 κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων

Περισσοτερα »