ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβούλευση με την αγορά

Προκαταρκτική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών μέσω ΕΣΗΔΗΣ (άρθρα 46, 47, 278 & 279 του ν.4412/2016)

Η διαδικασία της προκαταρκτικής διαβούλευσης με τη αγορά, βάσει των άρθρων 46 & 47 καθώς και 278 & 279 του ν.4412/2016, των τεχνικών προδιαγραφών ή/και όρων της διακήρυξης δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις».

Οδηγίες για την ανάρτηση προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά δίνονται στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
(αναζητήστε τη διαβούλευση στην παραπάνω Διαδικτυακή Πύλη με τον Μοναδικό Κωδικό)
Αγαθό/Υπηρεσία Περίοδος διαβούλευσης Μοναδικός κωδικός ΕΣΗΔΗΣ
Έπιπλα γραφείου (τροχήλατες συρταριέρες γραφείου) 18/07/2023 – 03/08/2023 23DIAB000026889

Ανοιχτή υποβολή απόψεων επί τεχνικών προδιαγραφών και συνθηκών αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες στο πλαίσιο προμηθειών του Δημοσίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απόψεις επί τεχνικών προδιαγραφών και συνθηκών αγοράς για τα ακόλουθα είδη τα οποία επεξεργάζεται η Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο διενέργειας νέων διαγωνιστικών διαδικασιών (για ενημέρωσή σας μπορείτε να δείτε εφόσον υπάρχουν τις πρόσφατες τεχνικές προδιαγραφές για Συμφωνίες-Πλαίσιο των ειδών αυτών καθώς και τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει καταρτίσει η Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων).

 
Αγαθό/Υπηρεσία Περίοδος διαβούλευσης
Η/Υ-Οθόνες 01/07/2023 –
Κλιματιστικά μηχανήματα 01/07/2023 –
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 01/07/2023 –
 

Απόψεις και σχόλια υποβάλλονται: