Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων»

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,  στο πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων της ως  Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ), διοργανώνει στις 20/3/2024 και ώρα 10.00 π.μ στο κτίριο της Πλ. Κάνιγγος ( 6ος όροφος, αίθουσα 611 ), ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων».

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 

α) Ανάγκες του Δημοσίου για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων,  ενόψει των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των στόχων ενεργειακής απόδοσης και κυκλικής οικονομίας.

β) Τεχνολογικές εξελίξεις και τεχνικά χαρακτηριστικά των κλιματιστικών μηχανήματων που συνάδουν με τις ανάγκες κλιματισμού  χώρων του Δημοσίου.

γ) Δυνατότητες και περιορισμοί  των φορέων της αγοράς  για συμμετοχή σε Συμφωνίες πλαίσιο προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων.

 

Οι οικονομικοί, επιστημονικοί, συλλογικοί και λοιποί φορείς που ασχολούνται με τα παραπάνω αντικείμενα καθώς και οι δημόσιες αρχές που έχουν σχετικό ενδιαφέρον καλούνται να συμμετέχουν για την ανταλλαγή απόψεων.

 

Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας στο email: anikolaidis@mindev.gov.gr έως 19/3/2024.

Περισσότερα Νέα

Share: