Έκδοση οδηγιών συμπλήρωσης πεδίων του ΚΗΜΔΗΣ που αφορούν στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των παρακάτω οδηγιών, σχετικά με τη συμπλήρωση πεδίων του ΚΗΜΔΗΣ που αφορούν στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.


Περισσότερα Νέα

Share: