6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Προμηθειών

Στις 7, 8 και 9 Ιουλίου 2021 θα διεξαχθεί το 6o Παγκόσμιο Συνέδριο Προμηθειών, που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις στον πλανήτη των αποφάσεων σχετικά με το τι αγοράζεται, πώς και για ποιον στο δημόσιο τομέα.
Στην εκδήλωση αυτή εμπειρογνώμονες διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ρυθμιστικών φορέων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οικονομολόγοι, μηχανικοί, δικηγόροι, προμηθευτές θα συζητήσουν σχετικά με θέματα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας και τη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων παγκοσμίως.


Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφή στο το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Προμηθειών επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://globalprocurement.org

Περισσότερα Νέα

Share: