Συζητήσεις της ΕΕ για την κυκλικότητα

2 Ιουλίου: Ο ρόλος των πόλεων στην ενίσχυση της κυκλικότητας των συστημάτων τροφίμων (University of Turin, ICESP, INNOWO and the ECESP)

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/role-cities-boost-circularity-food-systems

6 Ιουλίου: Πώς μπορεί η πολιτική της ΕΕ να οδηγήσει την κυκλικότητα στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα; (EuRIC, RREUSE, RVO, SMEunited and the ECESP)

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/how-can-eu-policy-drive-circularity-textiles?

19 Ιουλίου: Η σχετικότητα του σχεδιασμού αποδόμησης για την ενίσχυση των ανακαινίσεων (DNGB, the ECESP Leadership Group on Construction and Infrastructure and the ECESP)

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/relevance-deconstruction-design-enable-renovation-wave

3 Σεπτεμβρίου: Πώς μπορεί η πράσινη φορολογία να υποστηρίξει τη μετάβαση προς ένα ουδέτερο κλίμα και την κυκλική οικονομία (EuRIC, Innowo and the ECESP)

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/how-can-green-taxation-support-transition-towards-climate-neutral-circular-economy?

14 Σεπτεμβρίου: Πράσινο ψηφιακό διαβατήριο: Ιχνηλασιμότητα προϊόντων (GS1, TCO Development and the ECESP)

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/green-digital-passport-product-traceability-create-circular-material-loops?

Περισσότερα Νέα

Share: