Πρόσφατα επικαιροποιημένα κριτήρια ΠΔΣ για Οδικές Μεταφορές που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις 18 Οκτωβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια αναθεωρημένη έκδοση των κριτηρίων των ΠΔΣ για τις οδικές μεταφορές, ενημερώνοντας τα κριτήρια που δημοσιεύθηκαν το 2019. Η αναθεώρηση ήταν απαραίτητη για να προσαρμοστεί με τις αλλαγές που εισήγαγε η Οδηγία 2019/1161/ΕΕ, σχετικά με την προώθηση της καθαρότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας των οχημάτων οδικών μεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

Περισσότερο Υλικό

Διαγωνιστική διαδικασία για την «Επέκταση των δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών από κινητές συσκευές (mobile app) στην πλατφόρμα «kataggelies.mindev.gov.gr» του Υπουργείου Ανάπτυξης»

Εκδόθηκε η παρακάτω Διακήρυξη για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για

Share: