Πρόσφατα επικαιροποιημένα κριτήρια ΠΔΣ για Οδικές Μεταφορές που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις 18 Οκτωβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια αναθεωρημένη έκδοση των κριτηρίων των ΠΔΣ για τις οδικές μεταφορές, ενημερώνοντας τα κριτήρια που δημοσιεύθηκαν το 2019. Η αναθεώρηση ήταν απαραίτητη για να προσαρμοστεί με τις αλλαγές που εισήγαγε η Οδηγία 2019/1161/ΕΕ, σχετικά με την προώθηση της καθαρότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας των οχημάτων οδικών μεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

Περισσότερο Υλικό

Share: