Ενεργειακή ετικέτα – Νέοι κανονισμοί

Από τον Μάρτιο του 2021 η ΕΕ εφαρμόζει νέους κανονισμούς σχετικά με τις ενεργειακές ετικέτες. Οι νέες απαιτήσεις επισήμανσης έχουν διατεθεί για εννέα κατηγορίες προϊόντων, τα οποία έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους προμηθευτές του δημόσιου που αγοράζουν / μισθώνουν ηλεκτρικές συσκευές. Το έργο BELT που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, για να βοηθήσει τους προμηθευτές του δημόσιου σε αυτήν τη μετάβαση, δημοσίευσε μια Λευκή Βίβλο συνοψίζοντας τις βασικές διατάξεις του νέου συστήματος επισήμανσης και παρέχοντας συστάσεις στους προμηθευτές του δημόσιου για συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε το αρχείο σε μορφή pdf:

https://sustainable-procurement.org/resource-centre/?c=search&uid=a68aa92f

Περισσότερο Υλικό

Share: