Εκδήλωση για τις κυκλικές αλυσίδες εφοδιασμού: Κυκλικότητα στον ηλιακό φωτοβολταϊκό τομέα

Στις 10 Ιουνίου 2021, και κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2021, το CIRCUSOL διοργανώνει μια συνεδρία για να συζητήσει ανοιχτά περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις σχετικά με την κυκλικότητα στον ηλιακό φωτοβολταϊκό τομέα. Οι ομιλητές θα ρίξουν φως στις καλές πρακτικές που μπορούν να εμπνεύσουν και άλλους τομείς. Η ηλιακή ενέργεια είναι μια από τις πιο ελπιδοφόρες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συμβάλλουν στους στόχους μείωσης του CO2. Υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη ηλιακών φωτοβολταϊκών πάνελ, ωστόσο, καθώς αυξάνεται η αγορά φωτοβολταϊκών, τόσο θα αυξάνεται η ζήτηση για πρώτες ύλες, καθώς και η παραγωγή αποβλήτων και η σχετική ρύπανση.
Η επέκταση της διάρκειας ζωής προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών, που πραγματοποιείται μέσω της επαναχρησιμοποίησης και επισκευής τους είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους μιας κυκλικής οικονομίας – μια ιδέα με τεράστιες δυνατότητες μετριασμού της ρύπανσης. Πώς να μειώσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ηλιακών φωτοβολταϊκών μονάδων και πώς να αναπτύξετε μια κυκλική αλυσίδα αξίας στον ηλιακό φωτοβολταϊκό τομέα; Η λύση έγκειται στην καλύτερη συνεργασία όλων των παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού.


Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφή στην εκδήλωση επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://register.gotowebinar.com/register/7712885367450477069

Περισσότερα Νέα

Share: