Εγχειρίδιο για αρχές που αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με βάση τα κριτήρια του οικολογικού σήματος της ΕΕ για έντυπο χαρτί, χαρτί γραφικής ύλης και προϊόντα χάρτινων σακούλων μεταφοράς

Ένα νέο εγχειρίδιο έχει δημοσιευτεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

Περισσότερο Υλικό

Share: