Διεθνής ανοικτή διαβούλευση (OMC) με την αγορά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Στις 25 Ιουνίου 2021 το έργο procuRE διοργανώνει μια διεθνή ανοιχτή διαβούλευση με την αγορά σχετικά με τις προ-εμπορικές συμβάσεις πρωτοποριακών λύσεων για χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια, που στοχεύει:
• Στην ενημέρωση των πιθανών προμηθευτών (βιομηχανία) για τις προ-εμπορικές συμβάσεις.
• Στη λεπτομερή επεξήγηση της διαδικασίας των προ-εμπορικών συμβάσεων.
• Στον ανοικτό διάλογο με πιθανούς προμηθευτές, τη σύζευξη μεταξύ τους και την υποστήριξη της
δημιουργίας κοινοπραξιών.
Η Διεθνής εκδήλωση θα επιτρέψει στους προμηθευτές να επικυρώσουν τις προδιαγραφές τους και να συλλέξουν νέες ιδέες (π.χ. νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα).

Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφή στο διαδικτυακό σεμινάριο επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://procure-pcp.eu/events/omc-event-in-the-eu/

Περισσότερα Νέα

Share: