Διαδικτυακό σεμινάριο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για τον σχεδιασμό διαγωνισμών με την πλέον συμφέρουσα από οικομομική άποψη προσφορά

Λάβετε μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει το γραφείο υποστήριξης της GPP στις 30 Μαρτίου 2022, στις 10.30 CET και αφορά τον τρόπο σχεδίασης διαγωνισμών χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι δημόσιοι προμηθευτές και οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στον τρόπο χρήσης των κριτηρίων για την ανάθεση, ώστε να περιλαμβάνουν ποιοτικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία.

Για τη συμμετοχή εγγραφείτε εδώ.

https://iclei-events.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=iclei-events&service=6

Περισσότερα Νέα

Share: