Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας”

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας», που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), με τη συνδρομή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με 180 εκπροσώπους από 100 φορείς Υγείας, οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τα θέματα που παρουσιάστηκαν. Την ημερίδα συντόνισαν η κυρία Αναστασία Ζαχαροπούλου από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και η κυρία Μαρία Γουλιέλμου από την ΕΚΑΠΥ, ενώ οι ομιλητές ήταν η κυρία Αναστασία Ζαχαροπούλου, η κυρία Μαρία Γουλιέλμου, ο κύριος Γεώργιος Σίμου από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ο κύριο Αναστάσιος Κονδάκος από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και η κυρία Χρύσα Κνιθάκη από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Συμβάσεων κος Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος και το πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν το εξής:

Πρόγραμμα

9.45πμ – 10.00πμ: Είσοδος στην πλατφόρμα

10.00πμ – 10.10πμ: Χαιρετισμοί από την ΕΚΑΠΥ και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

10.10πμ – 10.45πμ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Αναστασία Ζαχαροπούλου- ΓΔΔΣ)

10.45πμ – 11.00πμ: Ιστοσελίδα Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και εκπαιδευτικά εργαλεία (Αναστασία Ζαχαροπούλου – ΓΔΔΣ)

11.00πμ – 11.30πμ: Κυκλικές Δημόσιες Συμβάσεις – Γενικές αρχές και καλές πρακτικές (Γιώργος Σίμου, ΕΑΑΔΗΣΥ)

11.30πμ -11.45πμ: Ερωτήσεις

11.45πμ – 12.00μμ: Διάλειμμα

12.00μμ – 12.30μμ: Πράσινα κριτήρια για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (Αναστασία Ζαχαροπούλου, ΓΔΔΣ)

12.30μμ – 12.45μμ: Ο ρόλος και οι δράσεις της ΕΚΑΠΥ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Μαρία Γουλιέλμου – ΕΚΑΠΥ)

12.45μμ – 13.30μμ: Παραδείγματα και καλές πρακτικές Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στον τομέα της Υγείας (ΓΝ Καβάλας, ΓΝ Χανίων, Αναστασία Ζαχαροπούλου – ΓΔΔΣ).

13.30μμ – 13.45μμ: Ερωτήσεις

13.45μμ – 14.00μμ: Σύνοψη – Συμπεράσματα

Περισσότερο Υλικό

Share: