Δημοσιεύτηκαν νέα Ευρωπαϊκά κριτήρια για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της οδικής μεταφοράς

Αυτά τα νέα κριτήρια δημοσιεύτηκαν στην αγγλική γλώσσα μαζί με την τεχνική έκθεση του Κέντρου Ερευνών. Θα ακολουθήσει η μετάφραση των κριτηρίων και στις υπόλοιπες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε το αρχείο σε μορφή pdf στην αγγλική έκδοση.

Περισσότερο Υλικό

Share: