Διαγωνιστική διαδικασία για την «Επέκταση των δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών από κινητές συσκευές (mobile app) στην πλατφόρμα «kataggelies.mindev.gov.gr» του Υπουργείου Ανάπτυξης»

Διαγωνιστική διαδικασία για την «Επέκταση των δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών από κινητές συσκευές (mobile app) στην πλατφόρμα «kataggelies.mindev.gov.gr» του Υπουργείου Ανάπτυξης»

Ανάρτηση νέων εγχειριδίων χρήσης για το ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς

Ανάρτηση νέων εγχειριδίων χρήσης για το ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς

previous arrow
next arrow

Θεματικές

Θεσμικό πλαίσιο

Διαδικασίες ανάθεσης ΕΚΑΑ

Τεχνικές προδιαγραφές

Πράσινες – Καινοτόμες συμβάσεις

Υπηρεσίες

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Εμπορικά Σήματα

Καλάθι Καταναλωτικών Προϊόντων

Δήλωση Λαϊκών Αγορών

Υπηρεσία Μίας Στάσης

Εφαρμογή Καταγγελιών 1520

Δήλωη Παραβάσεων Covid

Πλατφόρμα Διαβούλευσης

Βοηθήματα

Worem ipsum dolor sit amet.

Sorem ipsum dolor sit.

Worem ipsum dolor sit amet.

Sorem ipsum dolor sit.

Worem ipsum dolor sit amet.

Sorem ipsum dolor sit.

Οι δημόσιες συμβάσεις με μία ματιά

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Επικοινωνία

Newsletter

Sign up to receive our release
notes to keep up with what’s
new about GGE

Sign up

Forum

Torem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit
vulputate libero et velit.

Learn More

RSS Feed

Torem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit
vulputate libero et velit.

Learn More