ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Για ερωτήματα και πληροφορίες που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο του εμπορίου, το εταιρικό δίκαιο, το ελληνικό σήμα, ή το θεσμικό πλαίσιο των λοιπών τομέων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Επιλέγετε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και στη συνέχεια την κατηγορία που σας αφορά και συμπληρώνετε το μήνυμά σας προς την Υπηρεσία μας.

Για θέματα επικοινωνίας των αναθετουσών αρχών με τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ή για άλλα γενικά θέματα δημοσίων συμβάσεων, επιλέγετε ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ και στη συνέχεια την κατηγορία που σας αφορά και συμπληρώνετε το μήνυμά σας προς την Υπηρεσία μας.

 

Αν απαιτείται, μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο που θέλετε.

Επίσης μπορείτε να συμμετέχετε στις συζητήσεις του Forum μας και στις ανοικτές διαβουλεύσεις που έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Διαβουλεύσεων.

Για θέματα καταναλωτή μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 1520 (9:00-15:00 εργάσιμες μέρες) και στο email 1520@mindev.gov.gr.

Για να υποβάλλετε καταγγελία επιλέξτε ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.