ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Σωτήριος Αναγνωστόπουλος, συμμετείχε την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε για θέματα προστασίας καταναλωτή που έγινε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Βέλγικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο εν λόγω Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε οι συζητήσεις προσανατολίστηκαν σε δύο άξονες που έχουν να κάνουν με μια δίκαιη ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά και με την ψηφιακή μετάβαση.  

Όσον αφορά στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για μια δίκαιη και αποτελεσματική ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων: (α)  η βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων της Ε.Ε για την προστασία των καταναλωτών με την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού (EE) 2017/2394 (CPC) σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, (β) η θέσπιση ενός μηχανισμού για τη μη παραπλανητική  ενημέρωση των καταναλωτών κατά την αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων, ιδίως σε θέματα όπως τα διανυθέντα μίλια ενός οχήματος, και (γ) η ανάγκη εξάλειψης του κινδύνου χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού καταναλωτών στην Ε.Ε, και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων.

Όσον αφορά στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ψηφιακή μετάβαση, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως: (α) το βιώσιμο ηλεκτρονικό εμπόριο, (β) η προστασία των καταναλωτών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης από προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση π.χ. σκοτεινών εμπορικών μοτίβων από επιγραμμικούς εμπόρους και (γ)  η θέση του καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή στο πλαίσιο του μάρκετινγκ των influencers.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν στο τέλος της συνεδρίασης από τις τοποθετήσεις των Υπουργών των Κρατών Μελών θα καθοδηγήσουν την επόμενη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Περισσότερα Νέα

Διαγωνιστική διαδικασία για την «Επέκταση των δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών από κινητές συσκευές (mobile app) στην πλατφόρμα «kataggelies.mindev.gov.gr» του Υπουργείου Ανάπτυξης»

Εκδόθηκε η παρακάτω Διακήρυξη για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για

Share: