Αποτελέσματα Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2023) για τις συνθήκες διαβίωσης των καταναλωτών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε τα αποτελέσματα για τις συνθήκες διαβίωσης των καταναλωτών κατά το έτος 2022 (Consumer Conditions Scoreboard – 2023), τα οποία αφορούν σε έρευνα σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες στα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και στην Ισλανδία και Νορβηγία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (48%) ανησυχούν για το εάν θα μπορούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους και η μεγάλη πλειοψηφία (71%) έλαβε μέτρα για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι. Επιπλέον, η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα, το 94% δήλωσε ότι ανησυχεί για τη στοχευμένη διαδικτυακή διαφήμιση.

Τα βασικά ευρήματα του πίνακα αποτελεσμάτων για τις συνθήκες διαβίωσης των καταναλωτών κατά το έτος 2022 (Consumer Conditions Scoreboard – 2023)

 • Το 48% των ερωτηθέντων εξέφρασε ανησυχία για την δυνατότητα να πληρώσει τους λογαριασμούς του, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων και των μέσων μεταφοράς στην εργασία του. Περισσότερο από το ένα τρίτο ανέφερε ότι οι αποταμιεύσεις του μειώθηκαν κατά 37% και ένας στους δέκα σημείωσε ότι η δόση στα στεγαστικά δάνειά του αυξήθηκε, κυρίως λόγω των μεταβλητών επιτοκίων.
 • Ως απάντηση στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές αναφέρουν ότι έχουν αλλάξει τις συνήθειες τους, είτε πρόκειται για εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι (71%), χρησιμοποιώντας δημόσιες επιδοτήσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης ή/και αλλάζοντας τη χρήση των μέσων μεταφοράς (28%).
 • Παρόλο που η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών πιστεύει ότι θα έπρεπε προσωπικά να συμβάλει περισσότερα στην πράσινη μετάβαση και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ήταν διχασμένοι ως προς τον βαθμό στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγαθών και των υπηρεσιών επηρέασαν τις επιλογές τους καθώς το 43% δήλωσε ότι οι αποφάσεις συναλλαγών τους δεν επηρεάστηκαν καθόλου από τις περιβαλλοντικές ανησυχίες τους.
 • Καθώς οι πωλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνονται, οι καταναλωτές εκτίθενται όλο και περισσότερο σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο διαδίκτυο. Οι τρεις πιο συχνά αναφερόμενες πρακτικές ήταν:
  • η προσωπική στοχευμένη διαφήμιση στο διαδίκτυο (76%),
  • η κρυφή διαφήμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης (75%), και
  • οι ανειλικρινείς κριτικές των καταναλωτών (69%).
 • Όσον αφορά ειδικότερα τη διαδικτυακή διαφήμιση, το 94% εξέφρασε ανησυχίες για αυτήν, με το 70% να ανησυχεί για ακατάλληλη χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων, το 66% για τη συλλογή των δεδομένων στο διαδίκτυο και το σχετικό προφίλ χωρίς ρητή γνώση ή συμφωνία, και το 57% για την εγκατάσταση cookies.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας.

Δείτε την Ανακοίνωση μέσω της σελίδας kataggelies.mindev.gov.gr

Περισσότερα Νέα

Διαγωνιστική διαδικασία για την «Επέκταση των δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών από κινητές συσκευές (mobile app) στην πλατφόρμα «kataggelies.mindev.gov.gr» του Υπουργείου Ανάπτυξης»

Εκδόθηκε η παρακάτω Διακήρυξη για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για

Share: