Σας καλωσορίζουμε στον νέο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Ο ιστότοπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ), με τους τομείς αρμοδιότητάς της, δηλαδή τις Δημόσιες Συμβάσεις, την Εμπορική Επιχειρηματικότητα και την Προστασία του Καταναλωτή, λειτουργεί ως το βασικό κανάλι ενημέρωσης και προβολής των αντικειμένων της Γενικής Γραμματείας, καθώς και της συμμετοχής και επικοινωνίας κάθε ενδιαφερομένου με τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας. Ενημερώνει μέσω της προβολής […]