Διαδικτυακό σεμινάριο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για τον σχεδιασμό διαγωνισμών με την πλέον συμφέρουσα από οικομομική άποψη προσφορά

Λάβετε μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει το γραφείο υποστήριξης της GPP στις 30 Μαρτίου 2022, στις 10.30 CET και αφορά τον τρόπο σχεδίασης διαγωνισμών χρησιμοποιώντας ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι δημόσιοι προμηθευτές και οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στον τρόπο χρήσης των κριτηρίων για την ανάθεση, […]

Διαδικτυακό σεμινάριο για τα κτίρια

Στις 2 Δεκεμβρίου 2021 (9:30–11:15 CET) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί ένα διαδικτυακό σεμινάριο για να παρουσιάσει στους επαγγελματίες δημοσίων συμβάσεων τη νέα κοινή γλώσσα της ΕΕ για την απόδοση βιωσιμότητας των κτιρίων. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρέχει προοπτικές πολιτικής της ΕΕ, εμπειρίες από επαγγελματίες και θα προσφέρει ευκαιρίες για ερωτήσεις από το κοινό. Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε τοπικές, περιφερειακές και […]

Διαδικτυακά Σεμινάρια

Στο πλαίσιο του έργου CircPro (Smart Circular Procurement), που χρηματοδοτείται από το Interreg Europe, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία και την εφαρμογή των κυκλικών συμβάσεων, πραγματοποιείται στις 9 Ιουνίου 2021 διαδικτυακό σεμινάριο CircPro για τις κυκλικές προμήθειες και πρωτοβουλίες στον τομέα των αγροτικών τροφίμων.Πρόκειται για ένα διαπεριφερειακό διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνεται από τους Ιταλούς εταίρους του προγράμματος, […]

Στις 10-10-2022 ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων – The #EURegionsWeek

#EURegionsWeek website Information From Monday, October 10, 2022 2:30 PM to Thursday, October 13, 2022 3:30 PM. Dates are displayed in the event time zone (Europe/Brussels) Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek) είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση με έδρα τις Βρυξέλλες αφιερωμένη στην πολιτική συνοχής. Έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, […]

16 Φεβρουαρίου 2023 Webinar-Workshop για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP) από την DG ENV

16 Φεβρουαρίου 2023 Webinar-Workshop για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP) από την DG ENV: «Κατασκευές, υποδομές και ενεργειακές καινοτομίες σε έργα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών)».Αυτό το εργαστήριο εστιάζει σε καινοτομίες κατασκευών, υποδομών και ενέργειας σε έργα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.  Η εκδήλωση θα είναι διαδικτυακή. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/environment/gpp/events_en.htm

19 Ιανουαρίου 2023 Webinar-Workshop από την EAFIP

19 Ιανουαρίου 2023 Webinar-Workshop από την EAFIP:  «Αυτοματοποίηση δημόσιων υπηρεσιών & Ρομποτική: πώς οι φορείς του δημοσίου μπορούν να το αντιμετωπίσουν». Αυτό το εργαστήριο εστιάζει στην προμήθεια λύσεων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και στην αυτοματοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.Διαδικτυακή εκδήλωση: 9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ. CET. Δείτε περισσότερες πληροφορίες και εγγραφείτε στον σύνδεσμο: https://eafip.eu/events/webinars/webinar-workshop-automation-of-public-services-robotics/

Webinar για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP) από την DG ENV

Webinar για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP) από την DG ENV: Στις 12 Δεκεμβρίου 2022 διενεργήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Πώς η κοινωνική οικονομία συμβάλλει στις κυκλικές δημόσιες συμβάσεις», όπου παρουσιάστηκε ένας απολογισμός των ευκαιριών και των προκλήσεων που σχετίζονται με τη δέσμευση των φορέων της κοινωνικής οικονομίας στις κυκλικές δημόσιες συμβάσεις. Δείτε την ατζέντα και τις παρουσιάσεις στον […]