Επεκτείνονται έως 31.12.2024 τα μέτρα και οι παρεμβάσεις για τον έλεγχο των τιμών

Με τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή οι εξής διατάξεις. Επεκτείνεται ο χρόνος εφαρμογής του πλαφόν του περιθωρίου κέρδους μέχρι 31.12.2024. Ως πλαφόν τίθεται το μικτό περιθώριο κέρδους που αποκόμιζε κάθε επιχείρηση από την πώληση κάθε βασικού προϊόντος πριν την 31.12.2021 (κλεισμένη χρήση 2021). Επεκτείνεται η εφαρμογή της διάταξης και για τον […]

Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιουνίου 2024

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την παρακάτω ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016.

Ανάρτηση νέων εγχειριδίων χρήσης για το ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς

Σας ενημερώνουμε ότι στη Διαδικτυακή Πύλη “Προμηθεύς”, στην ενότητα “Εγχειρίδια Χρήσης & eLearning” και στην περιοχή “Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς” αναρτήθηκαν νέα αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για Προμήθειες και Υπηρεσίες.     Τα εγχειρίδια περιλαμβάνουν όλες τις εικαστικές αλλαγές του γραφικού περιβάλλοντος (graphical user interface – GUI) […]

Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Μαΐου 2024

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την παρακάτω ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016.

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης».   Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ), διοργανώνει την Παρασκευή 24/05/2024 και ώρα 10.00 π.μ στο κτίριο της Πλ. Κάνιγγος ( 6 όροφος, αίθουσα 611 ), ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Δημόσιες […]

H αναβαθμισμένη πλατφόρμα e-Καταναλωτής πολύτιμος βοηθός των πολιτών

https://e-katanalotis.gov.gr/   Η πλήρως αναβαθμισμένη νέα πλατφόρμα e-Καταναλωτής είναι από σήμερα διαθέσιμη σε όλους τους καταναλωτές, χρήστες του Διαδικτύου. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο ώστε να μπορούν όλοι να συγκρίνουν τιμές, να δημιουργήσουν το δικό τους καλάθι με τα προϊόντα που επιθυμούν και να κάνουν τις αγορές τους, με το χαμηλότερο κόστος, από την […]