Κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων από το UNEP (2η έκδοση)

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme, UNEP) εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2021 κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων με τίτλο: “Sustainable Public Procurement How to “Wake the Sleeping Giant” – Introducing the United Nations Environment Programme’s Approach» Ο οδηγός αυτός παρέχει οδηγίες σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στην εμπειρία και την […]

Έκθεση επισκόπησης της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ

Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται μια επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ. Η πρόθεση είναι να εξοπλίσει τους εμπλεκόμενους με γνώση των θεμάτων που πρέπει να λάβουν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Η έκθεση βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων […]

Έκθεση για τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις τροφίμων ως εργαλείο ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Η έκδοση «Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (FAO, Bioversity International) στοχεύει να συμβάλει στη διάδοση και χρήση των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων  τροφίμων ως εργαλείο ανάπτυξης, ιδίως στην περίπτωση των προγραμμάτων σχολικών γευμάτων. Υποστηρίζει ότι οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις τροφίμων μπορούν να προσφέρουν μια αγορά για τους […]

Ενημερωτική έκδοση για τις ΠΔΣ της ΕΕ – Τεύχος Δεκεμβρίου 2021 – Συνέντευξη για την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα των ΠΔΣ

Το GPP News Alert της Ευρωπαϊκής Επιτροπή (European Commission, Directorate-General Environment) εκδίδεται κάθε μήνα και παρέχει σύντομα άρθρα, προσεχείς εκδηλώσεις Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, νέες πρωτοβουλίες και οδηγούς, ενημερώσεις για τη σχετική νομοθεσία, συνεντεύξεις και παραδείγματα καλών πρακτικών ΠΔΣ. Το GPP News Alert για το μήνα Δεκέμβριο δημοσιεύτηκε και φιλοξενεί τη συνέντευξη της κ. Αναστασίας Ζαχαροπούλου […]

A Global Procurement Partnership for Sustainable Development: An International Stocktaking of Developments in Public Procurement

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε από μια ομάδα παγκόσμιων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Διερευνάται ο δυνητικά καταλυτικός ρόλος των δημοσίων συμβάσεων μέσα από την εφαρμογή της σχέσης ποιότητας-τιμής ως μια σημαντική κινητήριος δύναμη στη βελτίωση της διακυβέρνησης. Προωθεί την επιδίωξη στόχων που προσθέτουν αξία πέρα από τη δημοσιονομική εξοικονόμηση στις δημόσιες αγορές. Οι δημόσιες […]

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας”

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας», που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), με τη συνδρομή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και του […]