Οδηγώντας τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση μέσω της οικολογικής σήμανσης στην περιοχή της Μεσογείου

Η Ένωση για τη Μεσόγειο και η κοινότητας Interreg MED Green Growth είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν  στο δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο στις 4 Νοεμβρίου 2021, που θα εμβαθύνει σε καυτά θέματα που σχετίζονται με τις πρακτικές της πράσινης κυκλικής οικονομίας στη Μεσόγειο. Θα ακούσετε από εμπνευσμένους κεντρικούς ομιλητές το πλαίσιο, το υπόβαθρο και τις […]

Διαδικτυακό σεμινάριο για ΠΔΣ για εξοπλισμό Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Στις 24 Νοεμβρίου 2021, το γραφείο βοήθειας των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διοργανώσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο για τα πράσινα κριτήρια της ΕΕ (που ενημερώθηκαν τον Μάρτιο του 2021) για υπολογιστές, οθόνες, υπολογιστές-ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα και την πρακτική της εφαρμογής τους. Τα κριτήρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνουν τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές […]

Διαδικτυακό σεμινάριο για την πράσινη και κυκλική οικονομία σχετικά με τα Αειφόρα Συστήματα Τροφίμων

Η Ένωση για τη Μεσόγειο και η κοινότητας Interreg MED Green Growth είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν στο διαδικτυακό σεμινάριο στις 21 Οκτωβρίου 2021, που έχει ως σκοπό να εμβαθύνει σε θέματα που σχετίζονται με τα Βιώσιμα Συστήματα Τροφίμων. Οι βασικοί ομιλητές θα παρουσιάσουν την τρέχουσα εικόνα και τις μελλοντικές προβλέψεις για τη σημασία […]

6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Προμηθειών

Στις 7, 8 και 9 Ιουλίου 2021 θα διεξαχθεί το 6o Παγκόσμιο Συνέδριο Προμηθειών, που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις στον πλανήτη των αποφάσεων σχετικά με το τι αγοράζεται, πώς και για ποιον στο δημόσιο τομέα.Στην εκδήλωση αυτή εμπειρογνώμονες διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ρυθμιστικών φορέων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οικονομολόγοι, μηχανικοί, δικηγόροι, προμηθευτές θα συζητήσουν […]

Διεθνής ανοικτή διαβούλευση (OMC) με την αγορά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Στις 25 Ιουνίου 2021 το έργο procuRE διοργανώνει μια διεθνή ανοιχτή διαβούλευση με την αγορά σχετικά με τις προ-εμπορικές συμβάσεις πρωτοποριακών λύσεων για χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια, που στοχεύει:• Στην ενημέρωση των πιθανών προμηθευτών (βιομηχανία) για τις προ-εμπορικές συμβάσεις.• Στη λεπτομερή επεξήγηση της διαδικασίας των προ-εμπορικών συμβάσεων.• Στον ανοικτό διάλογο με πιθανούς προμηθευτές, τη […]

Εκδήλωση για τις κυκλικές αλυσίδες εφοδιασμού: Κυκλικότητα στον ηλιακό φωτοβολταϊκό τομέα

Στις 10 Ιουνίου 2021, και κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2021, το CIRCUSOL διοργανώνει μια συνεδρία για να συζητήσει ανοιχτά περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις σχετικά με την κυκλικότητα στον ηλιακό φωτοβολταϊκό τομέα. Οι ομιλητές θα ρίξουν φως στις καλές πρακτικές που μπορούν να εμπνεύσουν και άλλους τομείς. Η ηλιακή ενέργεια είναι μια από […]

30 Ιουνίου 2021 – Κυκλική οικονομία στην υγειονομική περίθαλψη μέσω συμβάσεων καινοτομίας

Στις 30 Ιουνίου 2021, το Health Care Without Harm (HCWH) Europe διοργανώνει μια διαδικτυακή εκδήλωση για να παρουσιαστούν και να συζητηθούν οι ευκαιρίες για αύξηση της κυκλικότητας και της βιωσιμότητας στην υγειονομική περίθαλψη, αξιοποιώντας την αγοραστική δύναμη του κλάδου για την τόνωση της καινοτομίας. Το Health Care Without Harm (HCWH) Europe είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο […]

Συζητήσεις της ΕΕ για την κυκλικότητα

2 Ιουλίου: Ο ρόλος των πόλεων στην ενίσχυση της κυκλικότητας των συστημάτων τροφίμων (University of Turin, ICESP, INNOWO and the ECESP) https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/role-cities-boost-circularity-food-systems 6 Ιουλίου: Πώς μπορεί η πολιτική της ΕΕ να οδηγήσει την κυκλικότητα στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα; (EuRIC, RREUSE, RVO, SMEunited and the ECESP) https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-events/how-can-eu-policy-drive-circularity-textiles? 19 Ιουλίου: Η σχετικότητα του σχεδιασμού αποδόμησης για την ενίσχυση των ανακαινίσεων (DNGB, […]

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας”

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της Υγείας», που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), με τη συνδρομή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και του […]