Σας καλωσορίζουμε στον νέο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Ο ιστότοπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ), με τους τομείς αρμοδιότητάς της, δηλαδή τις Δημόσιες Συμβάσεις, την Εμπορική Επιχειρηματικότητα και την Προστασία του Καταναλωτή, λειτουργεί ως το βασικό κανάλι ενημέρωσης και προβολής των αντικειμένων της Γενικής Γραμματείας, καθώς και της συμμετοχής και επικοινωνίας κάθε ενδιαφερομένου με τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας. Ενημερώνει μέσω της προβολής […]

Σας καλωσορίζουμε στον νέο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Ο ιστότοπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ), με τους τομείς αρμοδιότητάς της, δηλαδή τις Δημόσιες Συμβάσεις, την Εμπορική Επιχειρηματικότητα και την Προστασία του Καταναλωτή, λειτουργεί ως το βασικό κανάλι ενημέρωσης και προβολής των αντικειμένων της Γενικής Γραμματείας, καθώς και της συμμετοχής και επικοινωνίας κάθε ενδιαφερομένου με τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας. Ενημερώνει μέσω της προβολής […]

Αποτελέσματα Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2023) για τις συνθήκες διαβίωσης των καταναλωτών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε τα αποτελέσματα για τις συνθήκες διαβίωσης των καταναλωτών κατά το έτος 2022 (Consumer Conditions Scoreboard – 2023), τα οποία αφορούν σε έρευνα σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες στα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και στην Ισλανδία και Νορβηγία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (48%) […]

Στην πλατφόρμα e-katanalotis.gov.gr τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου καθώς και τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων για καταναλωτές και επιχειρήσεις των τραπεζών

Στην πλατφόρμα e-katanalotis.gov.gr τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου καθώς και τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων για καταναλωτές και επιχειρήσεις των τραπεζών

 Στο 96,12% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο “Kαλάθι του Νοικοκυριού” οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές – 4η συνεχόμενη εβδομάδα με μεσοσταθμική μείωση.

Στο 96,12% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Kαλάθι του Nοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 25η εβδομάδα εφαρμογής του (19/4/2023 -25/42023), ενώ η μεσοσταθμική αξία του είναι μειωμένη κατά -2,5% συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα. «Είναι η 4η συνεχόμενη εβδομάδα με μεσοσταθμική μείωση. Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας συνεχίζεται»,  σχολίασε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.  Ειδικότερα, από το σύνολο […]

Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Απριλίου 2023

Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Απριλίου 2023.

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61763/16-6-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες πλαίσιο προγραμματικής περιόδου 2022-2023 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν.4412/2016» (Β΄ 3103), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5994/23-01-2023 (Β’ 344) όμοια.

Με την παρακάτω απόφαση τροποποιείται η υπ΄ αρ. 61763/16-6-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες πλαίσιο προγραμματικής περιόδου 2022-2023 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν.4412/2016» (Β΄ 3103), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5994/23-01-2023 (Β’ 344) όμοια. Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Απόφασης

Διαβούλευση απονομής…. ελληνικού σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν.4072/2012 τον κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο. Με τον υπό διαβούλευση κανονισμό ορίζεται ως Φορέας Απονομής […]

Διεθνείς εμπειρίες σχετικά με τις ΠΔΣ

Η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία γίνεται επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ. Η έκθεση επικεντρώνεται στο θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των πρακτικών των ΠΔΣ στην κυβέρνηση και επιδιώκει να εφοδιάσει τους ακούμενους, ώστε να έχουν μία ευρεία κατανόηση των θεμάτων που πρέπει να μελετηθούν κατά […]