Εγκύκλιος προς αναθέτουσες αρχές που εντάσσονται ως αγοραστές στις συμφωνίες πλαίσιο που προκηρύσσει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ως ΕΚΑΑ

Μπορείτε να δείτε την παρακάτω εγκύκλιο, με την οποία παρέχονται οδηγίες στις αναθέτουσες αρχές οι οποίες εντάσσονται ως αγοραστές στις συμφωνίες πλαίσιο που προκηρύσσει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών.

Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2023

Ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016.