Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, για τη διευκόλυνση εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής», έχει ετοιμάσει και παρουσιάζει τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Οργανωμένο Εμπόριο

Περισσότερα Νέα

Έναρξη διαβούλευσης για τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (Ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών) του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α’ 173/8-8-2013), καθώς και για τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών)

Έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (https://gge.mindev.gov.gr/home/diavouleuseis/) οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α’

Share: