Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, για τη διευκόλυνση εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής», έχει ετοιμάσει και παρουσιάζει τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Οργανωμένο Εμπόριο

Περισσότερα Νέα

Share: