ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο δικτυακός τόπος mindev.gov.gr  πέρασε επιτυχώς τον έλεγχο  WCAG 2.0 (Level AAA)