ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Αξιολογείστε την ιστοσελίδα μας

Δημοσκοπήσεις που έχουν λήξει

Παράδειγμα ερωτηματολογίου για την αποτίμηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Ο φορέας σας έχει συμμετάσχει με εκπροσώπους τους σε ενημερωτικές δράσεις για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις;
 • ΝΑΙ 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • ΟΧΙ 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 0
29 Μαΐου, 2023 - 29 Μαΐου, 2023
Voting is closed
Σε τι είδους ενημερωτική ή εκπαιδευτική δράση έχετε συμμετάσχει;
 • Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ / ΕΚΔΔΑ 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Ενημερωτική εκδήλωση του φορέα μου 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
 • Ενημερωτική εκδήλωση άλλου φορέα 0%, 0 votes
  0 votes
  0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 0
Voters: 0
19 Μαΐου, 2023 - 31 Μαΐου, 2023
Voting is closed