770 προϊόντα σε 37 βασικές κατηγορίες στην πρωτοβουλία ‘‘Μόνιμη Μείωση Τιμής’’ μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2023

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι μέχρι 13 Νοεμβρίου 2023 τα προϊόντα που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία ήταν συνολικά 770. Σημειώνεται ότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ ο αρχικός στόχος των 500 κωδικών με μείωση το λιγότερο 5% στα ράφια των σούπερ μάρκετ για τουλάχιστον έξι μήνες. Τα προϊόντα αυτά αφορούν 37 βασικές κατηγορίες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν […]

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, για τη διευκόλυνση εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής», έχει ετοιμάσει και παρουσιάζει τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Οργανωμένο Εμπόριο