Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα μέσα πληρωμής-POS (ΚΥΑ 8139/2024)

Εκδόθηκαν οι παρακάτω συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα μέσα πληρωμής-POS βάσει της ΚΥΑ 8139/2024.   Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και στη σελίδα των Συχνών Ερωτήσεων για το οργανωμένο εμπόριο, στη διεύθυνση ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.

Νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών

Εκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου και της μορφής των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).    Τα πρότυπα καταστατικά αφορούν στους εξής νομικούς τύπους: 1. Ομόρρυθμη Εταιρεία 2. Ετερόρρυθμη Εταιρεία 3. Αστική Εταιρεία 4. Κοινοπραξία 5. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού 6. Ανώνυμη […]