Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για φορητούς Επιτραπέζιους Μικροϋπολογιστές (laptops)

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό για συμφωνία πλαίσιο προμήθειας Φορητών Επιτραπέζιων Μικροϋπολογιστών (laptops) προς κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, δύο τύπων: 1) Τυπικών και 2) Μικρών διαστάσεων και βάρους.

 

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός, αναρτήθηκαν στις 25.04.2014 στο ΕΣΗΔΗΣ για δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω ειδών.

(Σύνδεσμος: www.promitheus.gov.gr ->πεδίο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» – Μονα-δικός Κωδικός Διαβούλευσης: 2024DIAB28258) ή

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/28258).

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν το διάλογο, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας. Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή για 15 ημέρες από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ ήτοι μέχρι 10-05-2024.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβουλεύσεις

Share: