Εγκύκλιος προς αναθέτουσες αρχές που εντάσσονται ως αγοραστές στις συμφωνίες πλαίσιο που προκηρύσσει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ως ΕΚΑΑ

Μπορείτε να δείτε την παρακάτω εγκύκλιο, με την οποία παρέχονται οδηγίες στις αναθέτουσες αρχές οι οποίες εντάσσονται ως αγοραστές στις συμφωνίες πλαίσιο που προκηρύσσει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών.

Περισσότερα Νέα

Share: