Εγκύκλιος προς αναθέτουσες αρχές που εντάσσονται ως αγοραστές στις συμφωνίες πλαίσιο που προκηρύσσει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ως ΕΚΑΑ

Μπορείτε να δείτε την παρακάτω εγκύκλιο, με την οποία παρέχονται οδηγίες στις αναθέτουσες αρχές οι οποίες εντάσσονται ως αγοραστές στις συμφωνίες πλαίσιο που προκηρύσσει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών.

Περισσότερα Νέα

Διαγωνιστική διαδικασία για την «Επέκταση των δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών από κινητές συσκευές (mobile app) στην πλατφόρμα «kataggelies.mindev.gov.gr» του Υπουργείου Ανάπτυξης»

Εκδόθηκε η παρακάτω Διακήρυξη για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για

Share: