Έναρξη διαβούλευσης για τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (Ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών) του νόμου 4177/2013, καθώς και για τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (https://gge.mindev.gov.gr/home/diavouleuseis/) οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (Ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών) του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α’ 173/8-8-2013), καθώς και οι κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών) και μπορείτε να συμμετέχετε με τα σχόλιά σας στις σχετικές διαβουλεύσεις.

 

Για σχολιασμό επί των επιμέρους άρθρων, μπορείτε να μεταβείτε στο Forum της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,

 

 

και να επιλέξετε το κατάλληλο θέμα για το συγκεκριμένο άρθρο που επιθυμείτε.

Περισσότερα Νέα

Share: