Έναρξη διαβούλευσης για τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (Ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών) του νόμου 4177/2013, καθώς και για τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (https://gge.mindev.gov.gr/home/diavouleuseis/) οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (Ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών) του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α’ 173/8-8-2013), καθώς και οι κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών) και μπορείτε να συμμετέχετε με τα σχόλιά σας στις σχετικές διαβουλεύσεις.   Για […]

Διαβούλευση επί των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών)

Μπορείτε να συμμετέχετε με τα σχόλιά σας στη διαβούλευση επί των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών), που παρουσιάζονται παρακάτω.   Για σχολιασμό επί των επιμέρους άρθρων, μπορείτε να μεταβείτε στο Forum μας, στη διεύθυνση https://forum.gge.mindev.gov.gr/viewforum.php?f=32, και να επιλέξετε το κατάλληλο θέμα για το συγκεκριμένο άρθρο που επιθυμείτε.

Διαβούλευση επί των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α’ 173/8-8-2013)

Μπορείτε να συμμετέχετε με τα σχόλιά σας στη διαβούλευση επί των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α’ 173/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», που παρουσιάζονται παρακάτω.   Για σχολιασμό επί των επιμέρους άρθρων, μπορείτε να μεταβείτε […]