16 Φεβρουαρίου 2023 Webinar-Workshop για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP) από την DG ENV

16 Φεβρουαρίου 2023 Webinar-Workshop για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP) από την DG ENV: «Κατασκευές, υποδομές και ενεργειακές καινοτομίες σε έργα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών)».Αυτό το εργαστήριο εστιάζει σε καινοτομίες κατασκευών, υποδομών και ενέργειας σε έργα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.  Η εκδήλωση θα είναι διαδικτυακή.
 
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/environment/gpp/events_en.htm

Περισσότερα Νέα

Share: