Νέα προθεσμία μέχρι 31/05/2022 για την υποβολή ερωτηματολογίου για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 52894/23-5-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και την υποβολή του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αποτίμησης της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β΄ 466/08-02-2021) παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Περισσότερο Υλικό

Share: