Ενημερωτική έκδοση για τις ΠΔΣ της ΕΕ – Τεύχος Δεκεμβρίου 2021 – Συνέντευξη για την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα των ΠΔΣ

Το GPP News Alert της Ευρωπαϊκής Επιτροπή (European Commission, Directorate-General Environment) εκδίδεται κάθε μήνα και παρέχει σύντομα άρθρα, προσεχείς εκδηλώσεις Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, νέες πρωτοβουλίες και οδηγούς, ενημερώσεις για τη σχετική νομοθεσία, συνεντεύξεις και παραδείγματα καλών πρακτικών ΠΔΣ.

Το GPP News Alert για το μήνα Δεκέμβριο δημοσιεύτηκε και φιλοξενεί τη συνέντευξη της κ. Αναστασίας Ζαχαροπούλου με θέμα: «Putting GPP plans into concrete actions in Greece» Η κ. Ζαχαροπούλου είναι στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής για τις Πράσινες Δημοσίες Συμβάσεις.

Διαβάστε το newsletter: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_109_NewsAlert_December_2021.pdf

Περισσότερο Υλικό

Share: