Έκθεση επισκόπησης της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ

Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται μια επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ. Η πρόθεση είναι να εξοπλίσει τους εμπλεκόμενους με γνώση των θεμάτων που πρέπει να λάβουν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Η έκθεση βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων και παράλληλα παρέχει συνδέσμους σε σχετικά εγχειρίδια και εργαλεία.  Έχει τίτλο «Green Public Procurement: An Overview of Green Reforms in Country Procurement Systems» και μπορεί να αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36508

Περισσότερο Υλικό

Share: