Έκθεση για τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις τροφίμων ως εργαλείο ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Η έκδοση «Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (FAO, Bioversity International) στοχεύει να συμβάλει στη διάδοση και χρήση των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων  τροφίμων ως εργαλείο ανάπτυξης, ιδίως στην περίπτωση των προγραμμάτων σχολικών γευμάτων.

Υποστηρίζει ότι οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις τροφίμων μπορούν να προσφέρουν μια αγορά για τους ντόπιους και τους μικροκαλλιεργητές, να προωθήσουν τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της αγροβιοποικιλότητας και να βελτιώσει τη διατροφή και την υγεία των παιδιών και των κοινοτήτων. Ο τίτλος της έκδοσης είναι: «Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets» και μπορεί να αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7960en/

Περισσότερο Υλικό

Share: