Έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-2023 για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Δημοσιεύτηκε η έκθεση αποτίμησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-2023 για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις για το πρώτο έτος εφαρμογής (2021). Για να τη διαβάσετε πατήστε εδώ

Περισσότερο Υλικό

Share: