«Απονομή Ελληνικού σήματος σε προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: « Απονομή Ελληνικού σήματος σε
προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ».

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων θέτοντας ως κύρια πολιτική προτεραιότητα του την εξωστρέφεια των
ελληνικών παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων μέσα από την ανάδειξη του
εθνικού branding, ως σημείο
αναφοράς για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, θεσμοθέτησε με το άρθρο
149, του ν Ν.4635/2019 (τροποποίηση του Ν.4072/2012) την απλούστευση της
διαδικασίας απονομής του ελληνικού σήματος
σε προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ.

Συγκεκριμένα:

 • Δεν απαιτείται πλέον η έκδοση Κανονισμού του άρθρου 187.
 • Δεν 
  καταβάλλονται ξανά 
  τέλη στον φορέα απονομής.
 • Απαιτείται μόνον υποβολή της αίτησης εκ μέρους του
  ενδιαφερομένου προς τον φορέα, ο οποίος εντάσσει τους ενδιαφερόμενους στο
  μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων
  Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π.
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις πιστοποίησης μπορούν να οριστούν ως φορείς απονομής
  του Σήματος.

Τέλος, καταγράφοντας τις διεθνείς
τάσεις και πρακτικές άλλων χωρών, αλλά και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για
περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας σε κάθε στάδιο επαφής των επιχειρήσεων με
τη δημόσια διοίκηση, προχωρούμε άμεσα στον εκσυγχρονισμό και βελτίωση του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει το Ελληνικό Σήμα, με κύριες επιλογές
μας την ταχύτερη διαδικασία απονομής και το ψηφιακό αποτύπωμα, προσφέροντας ένα
πραγματικό εργαλείο marketing για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Περισσότερα

Share: